Life coach Sylvia de Bruijne

Leven in vrijheid

 

Tarieven

Tarieven zijn op aanvraag en afhankelijk van de aanvrager (particulier of zakelijk)

In een vrijblijvend intake gesprek zal met elkaar worden onderzocht wat de verwachtingen zijn, wat de coachvraag is of welke doelen er gesteld worden. Dit gesprek duurt een uur tot anderhalf uur.

Je betaalt na ontvangst van de factuur. Deze ontvang je digitaal, tenzij je anders wenst. Coaching is belast met 21% BTW op het uurtarief.


Beroepsgeheim

Als coach heb ik strikt beroepsgeheim en zal ik geen enkele informatie over je delen, behalve met jouw nadrukkelijke toestemming vooraf.


Afzeggen/verzetten van afspraken

Afspraken die niet worden nagekomen of korter dan 24 uur worden afgezegd of verzet, worden voor de helft in rekening gebracht.


Vergoedingsmogelijkheden

Soms zijn er mogelijkheden om coaching, therapie of training te vergoeden. Via je aanvullende verzekering de belastingdienst of het UWV. Ook werkgevers zijn vaak bereid om (een deel van) coaching of training te vergoeden. Bijvoorbeeld in geval van loopbaanontwikkeling of competentie-ontwikkeling, re-integratie of outplacement.